Go to Top

Online booking

VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT

Dette er et online booking system. I dette skema laver du en endelig booking af underholdning, udfra det tilbud du har fået på telefon eller via et online tilbud.

INFO OM ARRANGEMENTET

Jeg ønsker og booke denne kunstner (skal udfyldes)

Til følgende arrangement (skal udfyldes)

Dato for arrangementet (skal udfyldes)

Underholdningen er aftalt til at starte kl. (skal udfyldes)

Aftalt pris i DKK (skal udfyldes)

Den aftalte pris / honorar skal betales til kunstneren på arrangement dagen, hvis ikke andet er aftalt.

LOKALITET FOR ARRANGEMENTET

Lokalitet for arrangement (skal udfyldes)

Adresse (skal udfyldes)

Hvilket Post nummer / by for arrangementet (skal udfyldes)

INFO OM ARRANGØREN

Navn / firma + dit navn (skal udfyldes)

Post nr. / adresse (skal udfyldes)

E-mail adresse (skal udfyldes)

Telefon nummer på dagen / Mobil (skal udfyldes)

Generelle Forretningsbetingelser

1) Denne bekræftelse er indgået med sædvanlige forbehold for force majeure.
Det påhviler dog den engagerede videst mulig omfang at træffe foranstaltninger, der kan
sikre optræden til aftalt tid uanset forsinkelser eller aflysninger af transportmidler.

2) Arrangøren kan ikke annullere denne aftale og det aftalte honorar er til udbetaling uanset aflysningens begrundelse / forsinkelse i forhold til aftalt tidspunkt m.m..

3) Ved sygdom forpligter engagerede at forsøge at skaffe en anden kvalificeret optrædende i stedet for.

4) Kunden acceptere de generelle betingelser ved at trykke send.